Vad är spelberoende?

Att vara beroende av något är en mycket svår situation och man tappar oftast kontrollen och impulsen att kunna stå emot det som man är beroende av. Ett spelberoende är något som absolut skall tas på största allvar och är precis samma sak som att vara beroende av alkohol eller narkotika. Oavsett vilken sorts beroende man har så påverkas hjärnan på samma sätt. När man tappar kontrollen och faller för handlingen, att spela i detta fall, så sätter hjärnans belöningssystem igång och signalsubstansen dopamin släpps ut i kroppen. Denna signalsubstans leder till en skön känsla och man känner sig tillfredsställd med sin handling. Det är denna känsla som man kallar för kick. Denna positiva känsla sparas i hjärnan och man vill därför hela tiden upprepa handlingen. Man vill spela om och om igen. Dessa minnen, som kallas för drog-minnen, kan dessvärre finnas kvar mycket länge i människans minne och utlösas efter en lång tid utan att ha fallit in för beroendet.

Belöningssystemet (alltså att man upplever en känsla av välbehag) tillhör det primitiva motivationssystemet, vars uppgift är att säkerställa att överlevnadsbeteenden upplevs av hjärnan som belönande. Risken att utveckla ett beroende beror på hur snabbt man hela tiden uppfattar belöningen. Får man ett snabbt svar så vill man också göra om handlingen desto snabbare. Med andra ord, desto snabbare spelet är och man får en respons, desto snabbare vill man upprepa sin handling och spela mer.

Vissa tecken hos individer som lider av spelberoende har, och man som anhörig och vän bör vara uppmärksam på är:

  • Upptagen med att endast tänka på spel och tappar intresse för den riktiga omvärlden.
  • Förändrat beteende gällande kontakt med omvärlden, kan upplevas som känslokall och frånvarande.
  • Toleransen blir allt mindre och man måste spela för större och större summor för att få en ”kick”.
  • När en spelmissbrukare inte får spela så kan denne individ uppleva fysiska abstinenssymtom.